پایان ترم دوره اسکیت مقدماتی

پایان ترم دوره اسکیت مقدماتی


تاریخ : 12 مرداد 1397 - 13:14 | توسط : بردیاجون | بازدید : 36 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

بردیا جون در چالیدره

بردیا جون در چالیدره


تاریخ : 12 مرداد 1397 - 13:12 | توسط : بردیاجون | بازدید : 27 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اینم پینوکیوی قصه ما

اینم پینوکیوی قصه ما


تاریخ : 27 دی 1396 - 05:04 | توسط : بردیاجون | بازدید : 172 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

گربه نره

گربه نره


تاریخ : 27 دی 1396 - 05:03 | توسط : بردیاجون | بازدید : 239 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

بردیا و خاله خرسی

بردیا و خاله خرسی

بردیا و محمد در تئاتر پینوکیو
تاریخ : 27 دی 1396 - 04:59 | توسط : بردیاجون | بازدید : 176 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

قهرمانان کوچک

قهرمانان کوچک


تاریخ : 30 مهر 1396 - 15:53 | توسط : بردیاجون | بازدید : 1185 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

عروسی عمو حسین

عروسی عمو  حسین


تاریخ : 30 مهر 1396 - 15:50 | توسط : بردیاجون | بازدید : 149 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

جشن پایان سال

جشن پایان سال


تاریخ : 02 تیر 1396 - 17:50 | توسط : بردیاجون | بازدید : 187 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

دو دوست صمیمی

دو دوست صمیمی

بردیا جون و دوست صمیمی اش علیرضا در جشن پایان سال مهد
تاریخ : 02 تیر 1396 - 17:38 | توسط : بردیاجون | بازدید : 154 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید